CYB50 Jubileumsbok

Del 2
Arrangement og turer

Som nevnt i kapittelet om CYBs tidlige historie var turer og ekskursjoner en viktig tradisjon i CYBs tidligere historie. Vi har vært så heldig å få en turberetning av to alumni som var med på turen til USA i 1988, noe som gir mange herlige innsikter fra den tiden1.

Resten av denne delen av boken tar stort sett for seg arrangement som arrangeres den dag i dag, og som har en opprinnelse vi mener er av historisk interesse. Unntakene er IFI-POP og UiO:200: førstnevnte trekkes frem i håp om at aktive i dag kanskje føler inspirasjonen til å få i gang konseptet igjen; sistnevnte var en fest av størrelse som ikke har vært på Ole-Johan Dahls hus siden, og kanskje den teksten også kan inspirere dagens eller fremtidige aktive.

Fotnoter

  1. Ikke minst herlige bilder fra 80-talls stilen