CYB50 Jubileumsbok

Del 3
Foreningsliv og studiemiljø

Det er ikke bare i Cybernetisk Selskab det finnes engasjement i på Ifi. Det er en myriade av foreninger og andre organiseringer av engasjement som gir grobunn for aktivitet i studiemiljøet. I denne delen har vi valgt å trekke frem noen av disse foreningene med fokus på arbeidet deres og hvordan de ble til.

Som et eksempel på hvor godt foreningslivet faktisk er på Ifi har man faktisk en egen foreningsfest, og her har vi gleden av å lese Foreningsfestgeneralen selv, Joshi, sine egne ord om det som har blitt en tradisjonsrik fest på vårsemesteret.

En annen viktig faktor i et godt studiemiljø er mangfold. Vi har derfor prøvd å samle litt info om utviklingen av kvinneandelen på Ifi i et eget kapittel. Det er selvfølgelig andre sammensetninger i studiemiljøet som kunne vært interessert å sett på mtp mangfold, men dette er hva vi har noenlunde data på og kan si noe om.

Det er også et kapittel til slutt som prøver å liste opp alle foreningene tilknyttet instituttet, men innen denne boken er gitt ut er det sikkert oppstått en ny forening på Ifi, så ikke bruk den som fasit.