CYB50 Jubileumsbok

Kapittel 17
Fagutvalget ved Institutt for informatik - Før og nå

Skrevet av Dennis Norheim

25. oktober 1976 holdt for første gang CYB og Fagkritisk Gruppe (FKG) ved databehandling ved Matematisk institutt felles styremøte. På møtet ble det bestemt at man skulle skaffe representanter til det kommende instituttrådet, samt at man skulle opprette et fagutvalg på informatikk. Til begge organene ble det bestemt at CYB og FKG skulle skaffe henholdsvis to og tre representanter.

1. januar 1977 ble instituttet formelt etablert, og med det var også Fagutvalget ved Institutt for informatikk formelt etablert. Fagutvalgets rolle skulle være å opprette kontaktperson-ordning, se på undervisningssituasjonen og ressursbehov og administrere lesesalsplasser på informatikk.

Vi i fagutvalget har siden starten jobbet med alt fra studentenes rettigheter opp mot instituttet, fakultetet og UiO, til i nyere tid å være med å bestemme hvordan Ole Johan Dahls-hus skal fungere. Det blir jobbet målrettet mot et institutt og fagmiljø som kommer studentene til gode, vi har en representant i de fleste møter på instituttet og i de fleste utvalg. Her har vi i en årrekke kommet med studentenes syn og meninger på saker som omhandler studentene.

Fagutvalget gjennomfører kursevalueringen hvert semester, da blir hver student invitert til å svare på hvordan emnene de har tatt har blitt gjennomført. Videre setter fagutvalget seg ned for å skrive et sammendrag om alle svarene de har fått. Disse sammendragene blir så publisert slik at studenter som skal velge emner kan se hvilke emner som passer dem best. Basert på tilbakemeldingene her har fagutvalget hvert år kåret årets foreleser.

Fagutvalget har siden 1990 årlig gjennomført et seminar for introduksjonsfaget i programmering. Dette er for å hjelpe alle studenter som lærer seg programmering for første gang eller vil bli utfordret litt ekstra. Det har i de senere årene også blitt gjennomført et forkurs i informatikk, slik at alle har grunnleggende kunnskaper innenfor feltet.

Tidligere hadde fagutvalget ansvar for lesesaler og kollokvierom, men dette ansvaret har instituttet tatt over. Vi bidrar fortsatt ved behov.

Fagutvalget har spilt en viktig rolle for studentene på Ifi siden instituttet ble opprettet. For at vi skal gjøre jobben vår best mulig er vi avhengig av tilbakemeldinger fra studentene. Så ta kontakt med oss og svar på kursevalueringene så skal vi sammen sørge for at det faglige miljøet på Ifi kan bli det beste det kan bli.